அந்தோணியார் பீடம்

புத்தம் புதிய அந்தோணியார் பீடம் முழுக்க முழுக்க பங்கு மக்களின் காணிக்கையாலும், உழைப்பாலும் நிருவப்ப்பட்டுள்ளது. காண்போரை வசீகரிக்கும் வண்ணமாய் மிகப் பொலிவுடன் அந்தோணியார் இங்கு காட்சி தருகின்றார்.…

Continue Reading

தொன் போஸ்கோ பீடம்

முன்பெல்லாம் விழாக்காலங்களில் மக்கள் அதிகம் கூடும் சமயங்களில், ஆலயத்தில் இடவசதி குறைவாக இருந்ததால் இறைமக்கள் சற்று சிரமப்பட்டனர். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு, பங்கு தந்தையர்களின் உழைப்பாலும், பங்கு…

Continue Reading

நற்கருணை ஆலயம்

நற்கருணையில் நம் ஆண்டவரும் மீடபருமான இயேசு கிறிஸ்து வீற்றிருக்கின்றார் என்பதே நம் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் நம்பிக்கை. நம்ஆ ண்டவரை முகமுகமாய்ப் பார்த்து, அவரது பிரசன்னத்தை உணர்ந்து, நமது…

Continue Reading

லூர்து அன்னை கேபி

புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தின் நுழை வாயிலில் லூர்து அன்னை இறை மக்களுக்கு காட்சி தந்து “நாமே அமல உற்பவம்” என்று அருளிய அற்புத கேபி அமைக்கப் பட்டுள்ளது.…

Continue Reading